Back
Branding / Vizuální identita Logo

ISH 2015

Logo, brožura a hlavičkový papír pro International Syposium of High Voltage Engineering (Sympozium inženýrství vysokého napětí). Logo a celková barevnost vychází z tištěných spojů a testovacích pomůcek z elektrického inženýrství. Brožura byla rozdělena na dvě části, přičemž první část funguje zároveň jako obálka.

  • Design

    Vizuální identita, Logo

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy